GDPR

Informace o rozsahu zpracovávání osobních údajů zákazníků e-shopu www.zbozivakci.eu.

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali, jak společnost ŠVD Trading s.r.o, Jaurisova 515/4, 140 00, Praha 4, IČ: 24817309 zpracovává Vaše osobní údaje.

Koho se toto oznámení týká?

Toto oznámení je určeno našim stálým zákazníkům všem, kteří u nás v minulosti nakoupili zboží, využili naše služby nebo jinak projevili zájem stát se našimi zákazníky a zároveň nám pro tyto účely poskytli své osobní údaje.

GDPR

Počínaje dnem 25. května 2018 se bude ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídit novými pravidly. Tato pravidla vychází z evropské legislativy, konkrétně z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“).Vedle Nařízení budou platit další speciální předpisy na ochranu osobních údajů. V souladu s požadavky Nařízení bychom Vás tímto chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaké účely o Vás zpracováváme. Zároveň bychom Vás chtěli seznámit s Vašimi právy, která Vám plynou z nového Nařízení.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost ŠVD Trading s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4, IČO: 24817309, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174820 (dále jen „společnost“).

.Jaké osobní údaje a proč zpracováváme?

Naše společnost zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytl/a v souvislosti s nákupem nebo poptávkou zboží a služeb. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, poštovní a emailové adresy, telefonní čísla, datum narození, IČ a DIČ, dále informace o Vašich nákupech, využití našich služeb („osobní údaje“).

Osobní údaje zpracováváme především za účelem vyřízení Vašeho nákupu či poptávky zboží či služeb, nebo poskytnutí obdobného plnění, za účelem následné péče a zkvalitňování služeb, poskytnutí servisu, vyřízení reklamace apod. Poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí nemůžeme Vaši objednávku zboží nebo služeb, nebo jiné plnění realizovat. Právním základem takového zpracování osobních údajů je tedy plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje mohou být za výše popsanými účely předány našim pověřeným smluvním partnerům (zpracovatelům), a to zejména přepravním společnostem a účetní firmě. Na vyžádání poskytneme seznam všech těchto smluvních partnerů, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány.

 

Současně nám také povinnost zpracovávat a uchovávat některé Vaše osobní údaje ukládají některé právní předpisy (např. uchovávání dat pro účetní a daňové účely, či pro uplatnění právních nároků). Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10 let od jejich poskytnutí. Zajistíme, že po celou dobu zpracovávání a uchovávání budou Vaše osobní údaje zabezpečeny proti úniku nebo neoprávněným zásahům a nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám.

Zasílání nabídek zboží, služeb a dalších obchodních sdělení

Naše společnost má oprávněný zájem, tedy je dle právních předpisů oprávněna, rovněž v přiměřené míře zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení informujících o naší činnosti a službách. Mezi obchodní sdělení patří zejména reklamní a propagační sdělení (např. informace o akčních nabídkách, slevách, pozvánka na veletrh) a zasílání nabídek zboží. Abychom směřovali naše obchodní sdělení tak, aby odpovídala Vašim zájmům a preferencím, vyhodnocujeme pro ty účely údaje o Vašich nákupech zboží. Pro účely využíváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, poštovní adresy, emailové adresy a telefonní čísla, IČ. Obchodní sdělení jsou zasílána přímo námi. Pokud si nepřejete dostávat uvedená obchodní sdělení nebo nabídky výrobků a služeb nebo být za tím účelem kontaktováni, sdělte nám to prostřednictvím emailu eshop@zbozivakci.eu .

Co byste dále měli vědět o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů?

Můžete kdykoli vznést námitky proti konkrétnímu způsobu zpracování Vašich osobních údajů. Můžete se na nás také kdykoli obrátit, se žádostí o informace či vysvětlení ke zpracovávání Vašich osobních údajů (zejm. rozsah, kategorii, účel, povahu, příjemce a dobu zpracovávání) a požadovat k nim přístup. Máte právo požadovat od nás opravu nesprávných nebo nepřesných údajů, nebo dle okolností jejich likvidaci nebo výmaz nebo omezení jejich zpracovávání; máte právo na přenositelnost osobních údajů v rozsahu stanoveném právními předpisy (GDPR). Uvedená práva můžete uplatnit zdarma prostřednictvím zaslání Vaší žádosti nebo námitky, a to buď dopisem zaslaným na adresu správce, nebo e-mailem doručeným na adresu eshop@zbozivakci.eu . Máte právo podat stížnost nebo podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud máte podezření, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na informace nebo vysvětlení týkajících se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na emailu:  eshop@zbozivakci.eu, popř. poštou na adrese ŠVD Trading s.r.o., Jiřího ze Vtelna 1731, 193 00, Praha 9. Informace o tom, jak společnost ŠVD Trading s.r.o. zpracovává osobní údaje, také naleznete na našich webových stránkách www.zbozivakci.cz . Jakékoli změny podmínek zpracovávání osobních údajů Vám budou předem oznámeny, resp. Vám bude umožněno s nimi vyslovit nesouhlas.

 


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Souhlasím
Nastavit
Nesouhlasím