-12%

IDEAL čistič na trouby 250 ml

IDEAL na čištění sporáků, pečících trub, grilů, nerezového smaltovaného nádobí a varného skla.
Zobrazit více
0 %
40 Kč (1,67 €)
původní cena: 45 Kč (1,87 €)
vložit do košíku
Skladem
katalogové číslo: P0660
EAN: 8595030040017
záruka:
výrobce:EMG
cena bez DPH:32,73 Kč (1,36 €)
popis
parametry
soubory a odkazy
diskuze
Recenze

Ideál na čištění sporáků, pečících trub, grilů, nerezového smaltovaného nádobí a varného skla.

Návod na použití: Nanést na houbičku a potřít povrch, nechat asi 20 minut působit. Vyčištěné plochy opláchnout nebo otřít. Nepoužívat na hliník a umělé hmoty.
Obsahuje: Hydroxid sodný (indexové číslo: 011-002-00-6)
Složení: 15% nebo více, avšak méně než 30% hydroxid sodný, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky. 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P260 Nevdechujte mlhu. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné brýle. P301 + P330 + P331 Při požití: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303 + P361 + P353 Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži voudou/osprchujte. P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P304 + P340 Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P405 Skladujte uzamčené.

Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal
Přidat recenzi

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Souhlasím
Nastavit
Nesouhlasím